?????? ???????? ?????? 50369

?????? ???????? ?????? 50369

?????? ???????? ?????? 50369

Παιδι?, ?ρθε η ?ρα να κερδ?σετε τους μεγ?λους!Ηλεκτρονικ? Εκπαιδευτικ? Επιτραπ?ζιο με 4 buzzer! Ανακοιν?νει τα παιχν?δια, κρατ?ει χρ?νο, εκφωνε? ?χους.Κ?θε buzzer ?χει το δικ? του ?χο. Διαλ?ξτε αυτ?ν που σας ταιρι?ζει!Με φωτ?κι που υποδεικν?ει τη σειρ? του κ?θε πα?κτη.Περιλαμβ?νει κ?ρτες με ερωτ?σεις σχολικ?ς ?λης και εγκυκλοπαιδικ?ν γν?σεων και 6 σο?περ διασκεδαστικ? παιχν?δια:_ Ερωτ?σεις γν?σεων!__ Φωτο - ερωτ?σεις!_ Σκ?τσο!_ Γλυπτικ?!_ Παντομ?μα!_ Τρ?ξε βρες!Περιεχ?μενα: Ηλεκτρονικ? συσκευ? με 4 buzzer, ταμπλ?, πλαστελ?νη, μπλοκ?κι, μολ?βι, 4 πι?νια, 2 τρ?πουλες με κ?ρτες ερωτ?σεων, 4 καρτ?λες παικτ?ν.Ηλικ?ες: 8+ ετ?νΓια 2-4 πα?κτες ? ομ?δες παικτ?ν.

$13.31
$21.09
$13.31

QTY


?????? ???????? ?????? 50369

Share the love with your friend

Complete the form below and we'll email your friend about this product


You’ll earn 0 reward points with this purchase.

Be one of the first to know!

We’re sorry we’re out of stock but we can let you know as soon as it's available if you enter your email address below.